Video - Ostatni Weteran


Videos Fiat Argenta Ostatni WeteranOstatni Weteran

Pan Józef Kowalski służył w 22 Pułku Ułanów. Weteran (łac. veteranus) - zasłużony w walkach żołnierz, który zakończył czynną służbę wojskową. W II Rzeczypospolitej słowo weterani odnosiło się przede wszystkim do uczestników powstania listopadowego 1831, wiosny ludów 1848 i powstania styczniowego 1863, którym przyznano honorowe stopnie podporuczników Wojska Polskiego i stałe, dożywotnie pensje. Ważniejsze daty z życiorysu Józefa Kowalskiego: - urodzony 02.02.1900 r. w Wiecyniu; - na przełomie 1918-1919 r. powołany do Kawalerii Polskiej; - brał udział w wojnie polsko bolszewickiej. Bitwie Warszawskiej 1920 ,obecnie jest ostatnim żyjącym jej uczestnikiem; - w 1939 r. powołany do wojska, uczestnik kampanii wrześniowej; - we wrześniu 1939 r. trafia do niemieckiej niewoli resztę wojny spędza w obozie jenieckim Horst Lagier; - po zakończeniu II Wojny Światowej trafia na Śląsk, następnie do Przemysławia gmina Krzeszące; - od 09.12.1994 r. mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Tursku. pl.wikipedia.org www.powiatsulecinski.pl Mr. Joseph Kowalski served in the 22nd Regiment of Lancers. Veteran (Latin veteranus) - deserved a soldier in the fighting, which ended the active military service. The Second Republic of the word veterans relate primarily to the participants of the November Uprising in 1831, people's spring 1848 and January Uprising 1863, which have been granted honorary degrees of the Polish Army second lieutenants, and fixed annuities salaries. Important dates in the ...

Ostatni, weteran, Last

Model

Videos

Duration: 1 minutes : 41 seconds
Author: podlipowski7
Vievs: 987 x
Rating: 5.0 / 5   (8 x)